O firmie


Agencja Rozwoju Komunalnego Gminy Miękinia Sp. z o.o. promuje i aktywnie wspiera przedsiębiorczość na terenie gminy Miękinia.

Wspieramy swoje firmy - rzetelni zyskują!

Jednym z podsawowych działań jest wspieranie przedsiębiorczości poprzez konkurs "Rzetelność popłaca". Beneficjentami konkursu mogą zostać podmioty gospodarcze, które na koniec roku budżetowego nie posiadają zaległości z tytułu płatności podatków od środków transportowych.