Aktualności


02.01.2018

Nowy konkurs - RZETELNOŚĆ POPŁACA

Kontynuacją wcześniejszych działań , jest ponowne ogłoszenie konkursu po hasłem „ Rzetelność popłaca” skierowanego do podmiotów gospodarczych , które mają zarejestrowane środki transportu na terenie gminy Miękinia.
Beneficjentami konkursu są podmioty gospodarcze, które na koniec roku budżetowego nie posiadają zaległości z tytułu płatności podatku od środków transportowych.

11.12.2017

Plan połączenia spółek

Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miękini oraz Agencja Rozwoju Komunalnego Gminy Miękinia z siedzibą w Miękini.